Dil Okulu - Yurtdışı Dil Eğitimi - Ücretsiz Danışmanlık - 19 Ülkede 200 Dil Okulu

Yurtdışı Eğitim | Ana Sayfa | Hakkımızda | İletişim  

Yurtdışı Eğitim
Yurtdışı eğitim kaydi yaptıran öğrencilerimize BEDAVA UÇAK BİLETİ !

 Yurtdışı Eğitim
Au-pair
Work and Travel
Yurtdışı Dil Okulu
Göçmenlik
Yurtdışı Üniversite Hazırlık
Yurtdışı Yaz Okulu
Yurtdışı Eğitim Kültür Programları
Executive English
  Yurtdışı Sertifika Extension
Yurtdışı Eğitim İletişim

DİL OKULLARI

İngiltere

Amerika

Kanada

Malta

 İrlanda

Avustralya

 Almanya
 İtalya
 Fransa
 Yeni Zelanda
 İsviçre
 İspanya
 Rusya
 Küba
 Kosta Rika
 Brezilya
 Güney Afrika
 Meksika
 Çin
 KAYIT FORMU

Green Card


Ana Sayfa

Au-Pair 'lik

Work and Travel

 Göçmenlik
 Dil Okulları
 Üniversiteler
 Yaz Okulları

Kültür Programları


 Sık Sorulan Sorular

Hakkımızda

 Yurtdışı Eğitim Bilgi  Formu

İletişimPOPÜLER ŞEHİRLER

 Londra
 Brighton
 New York
 Toronto
 Sydney
 Berlin
 Roma
 Paris
 Madrid
 Cape Town
 Pekin

TAKSİT SEÇENEKLERİ

Yurtdışı Eğitim Dosyaları

 Küba'da Eğitim
 Homesickness
 CELTA
 İngiliz İngilizcesi &  Amerikan İngilizcesi

 

 
 

İngiliz İngilizcesi vs Amerikan İngilizcesi

İngiliz kolonizasyonunun sonucu olarak İngiliz dili dünyanın dört bir tarafına yayılmış, 1921’e gelindiğinde dünya nüfusünün neredeyse dörtte biri İngilizce konuşur hale gelmiştir. İngilizce Amerika’ya ilk olarak 17. yüzyılın başlarında, İngiliz kolonileri tarafından taşınmıştır. Geçen 400 yılın ardından, Amerikalılar tarafından kullanılan, İngiltere’de ve dünyanın geri kalanında kullanılan lehçeler bir çok farklı biçime girmiştir. Az sayıda kelime lehçeler arasında tamamen farklı anlamlar kazanmış, kimi kelimeler ise bazı lehçelerde zaman içerisinde kaybolmuştur.
Radyo, televizyon ve internet gibi iletişim araçları, küreselleşme sayesinde dünya iletişiminin artması, bölgeler arası farklılaşma eğilimini azaltmıştır. Yine de günümüzde konuşulan Amerikan İngilizcesi ve İngiliz İngilizcesi bazı durumlarda karşılıklı anlaşılamaz olurlar. Yanlış anlaşılmalara veya kabalığa yol açabilecek kadar farklılık vardır. Amerika pek çok farklı kültürün buluştuğu bir ülkedir ve dolayısıyla bu farklı kültürlerin ortak dilleri haline gelen dilleri pek çok farklı unsurdan beslenmiş, farklılaşmıştır. Dil bilgisi yönünden farklılıklar olduğu gibi, telaffuz farklılıkları da vardır.

Aşağıda iki lehçe arasındaki farklılıklara bazı örnekler bulabilirsiniz:

1. İngiliz İngilizcesinde sonuna ek gelen kelimelerin sonundaki sessiz harf çift kullanılır: travel – travelling, traveller
Amerikan İngilizcesinde ise bazen sonda bulunan sessiz harf çift kullanılmaz:
traveling – traveler
2. look/seem/appear (görünmek), feel(hissetmek), sound (gibi görünmek) fillerinden sonra İngiliz İngilizcesinde direk isim gelir:
She looks a pretty girl. – Tatlı bir kız gibi görünüyor.
Amerikan İngilizcesinde yukarıdaki fiillerin ardından isim gelecekse “to be” yada “like” kullanılır.
She looks to be a pretty girl. – Tatlı bir kız gibi görünüyor.
3. “Shall” ve “will” İngiliz İngilizcesinde öznenin ben olduğu durumlarda gelecek zamanı belirtmek için kullanılır.
I will/shall join them. (Onlara katılacağım.)
Oysaki Amerikan İngilizcesinde “shall”’in gelecek zaman için kullanıldığına pek rastlanmaz.
4. Yakın zamanda gerçekleşmiş durumları anlatmak için İngiliz İngilizcesinde present perfect tense kullanılır:
I have just got home. (Eve daha şimdi geldim.)
Aynı durumlar için Amerikan İngilizcesinde past tense de kullanılabilir.
I have just got home.
I just got home. (Eve daha şimdi geldim.)
5. “get” fiilinin geçmiş zamanı Amerikan İngilizcesinde “gotten” olarak kullanılır.
He has gotten her wrong. (Onu yanlış anladı.)
6. İngiliz İngilizcesinde gerek yok ifadesi için don’t need to’nun yanısıra needn’t da yaygın olarak kullanılır.
You needn’t worry. (Endişe etmene gerek yok)
7. Grup isimleri İngiliz İngilizcesinde hem tekil hem çoğul yardımcı fiil alır.
The team is/are in the field. (Takım sahada.)
Amerikan İngilizcesinde ise yalnızca tekil yardımcı fiil alır.
8. Weekend (haftasonu) kelimesi ile İngiliz İngilizcesinde at edatı kullanılır. Amerikan İngilizcesinde “at” edatı yerine bazen “on” edatı da kullanılmaktadır.
Let’s meet on/at the weekend. (Haftasonunda buluşalım.)
9. Yüz ve üzeri sayıları ifade etmek için İngiliz İngilizcesinde and (ve) kullanılır. Amerikan İngilizcesinde ise and kullanılmayabilir.
There were four hundred and fifty soldiers.
10. Tariherin ifadesi farklılık gösterir.
İngiliz İngilizcesinde: 17 January, the seventeenth of January, January the seventeenth.
Amerikan İngilizcesinde: January 17, January seventeenth.
11. Sahiplik bildiren have/has soru ve olumsuz cümlelerdeki kullanımında:
İngiliz İngilizcesinde bazen got ile birlikte bazen do/does yardımcı fiileri ile birlikte kullanılır.
They haven’t got a car. (onların bir arabası yok).
They don’t have a car.
Amerikan İngilizcesinde yalnızca do/does ile kullanılır.
12. İngiliz İngilizcesinde müzik aletlerinin başında “the” kullanılır. Ancak Amerikan İngilizcesinde böyle bir zorunluluk yoktur.
She can’t play the piano. (Piyano çalamıyor.)
13. Aşağıdaki fiillerin geçmiş halleri İngiliz İngilizcesinde iki şekilde, Amerikan İngilizcesinde ise yaygın olarak düzenli (-ed) halleri ile kullanılmaktadır.
Burn burnt / burned : yakmak
Dream dreamt / dreamed : düşlemek
Lean leant / leaned : yana yatırmak, dayanmak
Learn learnt / learned : öğrenmek
Smell smelt / smelled : kokmak, koklamak
Spell spelt /spelled : hecelemek
Spill spilt / spilled : dökmek
Spoil spoilt / spoiled : şımartmak, yıkmak
14. İngiliz İngilizcesinde sonu –our olan kelimeler, Amerikan İngilizcesinde –or ile biter.
Colour Color Renk
Flavour Flavor Tat, lezzet
Honour Honor Onur
15. İngiliz İngilizcesinde –se ile biten bazı kelimeler Amerikan İngilizcesinde –ze ile sonlanır.
Analyse Analyze Analiz etmek
Criticise Criticize Eleştirmek
Memorise Memorize Ezberlemek
16. Başka örnekler:
İngiliz Amerikan
Jewellery Jewelry Mücevher
Bye law Byelaw Kanunen
Pyjamas Pajamas Pijama
Plough Plow Çift sürmek
Programme Program Program
Tyre Tire Lastik

Yukarıda sıraladığımız örneklerin dışında her iki lehçe de günlük kullanımda kendi ülkeleri içerisinde dahi farklılıklar göstermektedir. Amerika’da okullarda öğretilen İngilizce ile günlük yaşamda kullanılan İngilizce arasında sayılamaz farklılıklar vardır.

Ülkemizde okullarda öğretilen İngilizce İngiliz İngilizcesine uygun olarak düzenlenmiş olsa da, Hollywood sinema sektörünün ve müzik pazarının yaygınlığı sayesinde Amerikan İngilizcesi telaffuzu tüm dünyada daha aşina olunan daha kolay anlaşılan bir telaffuz haline gelmiştir.

 

 

Yurtdışı Eğitim Danışmanlığı
İSTANBUL
İZMİR

PRATİK BİLGİLER

Pasaport Nasıl Alınır

Sık Sorulan Sorular

Vize Nasıl Alınır

Askerlik Tecili

Yurtdışındaki Elçiliklerimiz

Türkiye'deki Elçilikler

Malta'da Vizesiz Yurtdışı Eğitim

YÖK Denkliği

 Türkiye'ye Vize  Uygulayan Ülkeler
Türkiye'ye Vize  Uygulamayan Ülkeler
Nazan Cihan
Otoredi
Global Yurtdışı Eğitim
Klimaya

BİZİ ARAYIN!

İstanbul:

Londra:
+44 20 7100 5615

New York:
+1 212 202 66 72


BİZ SİZİ
ARAYALIM?REHBER

Hangi Yurtdışı Eğitim Programı Size Uygun?

Ortalama Yurtdışı Eğitim Ücretleri

 DİL OKULLARI

Dil Yeterlilik Sınavları


KURUMLARA ÖZEL İNDİRİMLERÜLKELER REHBERİ

İngiltere

Amerika

Kanada

Malta

 İrlanda

Avustralya

 Almanya
 İtalya
 Fransa
 Yeni Zelenda
 İsviçre
 İspanya
 Rusya
 Küba
 Kosta Rika
 Brezilya
 Güney Afrika
 Meksika
 Çin